top of page

CONTACTINFO

PROJECTEN

DE KROMME BOOM

 

De Kromme Boom is een zorgproject en staat open voor mensen die niet meer kunnen functioneren in onze maatschappij.

 

Integratie in de minimaatschappij van De Kromme Boom een eerste stap.

 

Pas daarna is (her)integratie in de grotere buitenwereld in alle aspecten mogelijk: op het vlak van wonen, werken, zelfredzaamheid, duurzame relatieopbouw en sociaal contact in het algemeen.

Eikstraat 81

9041 Gent - Oostakker
Tel. 09 251 64 54

www.dekrommeboom.be

MFC TEN DRIES

 

Ten Dries richt zich naar jongens en meisjes van 1 tot 21 jaar met een motorische/meervoudige handicap ten gevolge van:

 

  • een aangeboren of niet-aangeboren beschadiging van het centraal zenuwstelsel

  • een stoornis in de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel

  • een neuromusculaire aandoening.

Poeldendries 32

9850 Landegem
Tel. 09 371 60 66

www.tendries.be

DE KARREKOL

 

Op 1 november 1984 opende de Karrekol  zijn deuren met een 5-tal bewoners.

 

De meeste bewoners hebben een meervoudige handicap bv. motorische stoornissen gaan  gepaard met spraakstoornissen, gehoor- en/of gezichtsstoornissen, als gevolg van aangeboren of niet-aangeboren hersenletsels.

 

De Karrekol beoogt huisvesting en bezigheid te verschaffen aan 24 volwassen niet-werkende motorische  gehandicapte mannen en vrouwen.

Beekstraat 27

9031 Drongen
Tel. 09 227 15 76

www.dekarrekol.be

DE FONTEIN

 

De Fontein is een huis van hygiëne en onthaal. Zij biedt aan kansarmen de gelegenheid  zich te douchen en hun kleren te wassen en dit om hen te helpen hun zelfrespect terug te vinden.

 

De verschillende functies zijn: Onthaal, wasserij, ‘babbelkot’, naaiwerk, kappen, basis wondverzorging, enz.      

De Fontein

Edmond Van Beverenplein 22

9000 Gent

BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE

 

Staat voor Sociale dienstverlening aan blinden en slechtzienden en hun omgeving.

 

Voorziet in:

  • ADL producten (Activiteiten Dagelijks Leven), mobiliteit, aanleren braille,...

  • ADL hulpmiddelen: o.a. witte stokken, aangepaste uurwerken,...

  • Klankstudio voor gesproken boek

 

Tevens vereniging en belangenbehartiging voor blinden en slechtzienden (VeBeS)

Kortrijksesteenweg 304

9000 Gent

Tel. 09 225 95 29

 

www.blindenzorglichtenliefde.be

PLEEGZORG VLAANDEREN

 

Pleegzorg Vlaanderen bundelt de vijf provinciale diensten voor pleegzorg in Vlaanderen. Zij zetten 

zich in voor kwetsbare kinderen en jongeren die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. Ook 

volwassenen met een beperking die in een gastgezin wonen kunnen rekenen op de ondersteuning 

van een pleegzorgdienst.

 

Samen willen ze een positief beeld uitdragen van pleegzorg in Vlaanderen 

en alle betrokken partijen dichter bij elkaar brengen om pleegzorg verder te verbeteren en te 

versterken

Blaisantvest 105

9000 Gent

Tel. 09 245 27 26

 

www.pleegzorgvlaanderen.be

DE KANGOEROE

 

Een dienst thuisbegeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen, met een motorische handicap.

 

Ongeveer 450 gezinnen worden actief begeleid in Oost-Vlaanderen.

 

Zorgconsulent bij personen met een persoonlijk assistentiebudget.

Kasterstraat 81

9230 Wetteren

Tel. 09 232 53 53

 

www.dekangoeroe.be

bottom of page