top of page

ACTIVITEITEN

/  BIJEENKOMEN

01

Ont-moeten, niks moeten, maar graag willen. Dat is de basis van een hechte vriendenclub die samen projecten wil realiseren.

 

Daartoe komen we meestal twee keer per maand samen, de eerste donderdag van elke maand voor een zgn. digestieve. De derde donderdag van elke maand voor een meer plechtige statutaire vergadering. Tussentijds komen commissies bijeen om zich te buigen over bepaalde thema's. Zo is er b.v. een sociale commissie, een PR-commissie, een commissie effectieven,... 

 

Daarnaast organiseren we samen activiteiten en nemen we deel aan acticiteiten van andere clubs of organisaties. Eenmaal per jaar is er een meerdaagse uitstap én op het einde van het werkjaar een plechtige machtsoverdracht. De aftredende voorzitter huldigt dan de nieuwe voorzitter in.

 

02

/  ORGANISEREN

We organiseren fund-raising activiteiten zoals een familiedag met BBQ, een optreden van een  wereldberoemde illusionist, een theaterpremière, een glühweinavond,...

 

Een andere deel van de fund-raising gebeurt door verkoop van kerstbomen, wijnen, ambachtelijke ijstaarten, chocolade-eitjes, enz.

 

Hands-on activiteiten zijn er ook: medewerking aan Special Olympics, Dranouter-festival, verkoop voedselbonnen voor de voedselbank,...

BIJEENKOMEN

ORGANISEREN

MEEHELPEN

Op 24/10/2020 kan je genieten van onze supergezellige Italiaanse avond ! Gecombineerd met een fantastisch optreden van de Cherry Pops wordt het tradioneel een avond om nooit te vergeten ! Hou de datum alvast vrij in je agenda ;-)  !

 

 

RECENT EVENEMENT IN DE KIJKER

bottom of page